Μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς. Σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί προτροπή για χρήση. Αυτό είναι ιατρικό έργο.