20/12

Γριά, (μανιά), μαρμαρωμένη, (Παναγίτσα Τρικάλων)

Πνευματικός βίος 3.2, Παραδόσεις 3.2.11 Γριά, (μανιά), μαρμαρωμένη, (Παναγίτσα Τρικάλων)...