20/06

Τσιούμα, [(Ιγδίον, γδί, γουδί – καυκιά, χαβάνι – γουδοχέρι, γουδόχερο, κόπανος), (Παναγίτσα Τρικάλων)]

Κατοικία 3.3.9 Τσιούμα, [(Ιγδίον, γδί, γουδί – καυκιά, χαβάνι –...

08/05

Βουνιές ή σβουνιές ή βουϊδιές

Εθιμα γεωργών (συνεργασία,αλληλοβοήθεια,αγοραπωλησίες) 3.3.5, Κατοικία 3.3.9, Ποιμενικός βίος 3.3.13 Βουνιές...

20/12

Γριά, (μανιά), μαρμαρωμένη, (Παναγίτσα Τρικάλων)

Πνευματικός βίος 3.2, Παραδόσεις 3.2.11 Γριά, (μανιά), μαρμαρωμένη, (Παναγίτσα Τρικάλων)...