ΧΟΡΟΙ Δ

Βαγγελίτσα

Λαογραφία Μορφολογία Ρυθμική (Παρέχονται ελάχιστα στοιχεία ανάλυσης) Κυκλικός χορός, ανοικτού κύκλου, μικτός, με τους άνδρες να προηγούνται  και τις γυναίκες να έπονται. Ο χορός αποτελείται από το στρωτό και το πηδηχτό μέρος, εναλλασσόμενα μεταξύ τους, σύμφωνα με τη μουσική,. Η λαβή  είναι από τις παλάμες  με τα χέρια λυγισμένα στους αγκώνες στο...

ΧΟΡΟΙ Δ

Αλματσιούκ, Αλματσούκ, Αρματσιούκ, Αρματσούκ, Ελματσούκ

ΛαογραφίαςΜορφολογίαςΡυθμικής (Παρέχονταιελάχιστα στοιχεία-ανάλυσης) ΄Ηταν χορός του αγροτικού βίου. Η ονομασία του πιθανώς να προέρχεται από τη λέξη "σαρματσούκ", η οποία στη τούρκικη διάλεκτο σημαίνει, γενικώς, αναρριχώμενο φυτό και στη ποντιακή σημαίνει το φυτό κισσός. Ελματσούκ, στη τούρκικη διάλεκτο σημαίνει, "μικρή μηλιά ή μικρό μήλο".Είναι μεικτός, κλειστός, κυκλικός χορός, με λαβή από...

ΧΟΡΟΙ Δ, Γάμος ή ¨Χαρά¨ 3.1.1, Πνευματικός βίος 3.2, Κοινωνικός βίος 3.1, ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ 3, Δημώδης ποίηση - Μουσική - Λαϊκοί χοροί 3.2.4, ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ Β

Ισια απάν, Ίσια παν’, Καλλινίτικος, Καλινίτικος, Κανελιάτικος

(Παρέχονται ελάχιστα στοιχεία-ανάλυσης) Λαογραφίας Μορφολογίας Ρυθμικής Καλλίνες ≈ φίλες της νύφης. Χορός Δρομικός του γάμου, μικτός, ίσος. Χορευόταν όταν πήγαιναν τη νύφη στην εκκλησία για τα στέφανα. Χορεύεται και ανά 3, Α-Γ-Α ή Γ-Α-Γ, με ειδική σταυρωτή λαβή, εκτελώντας διάφορα σύνθετα χορευτικά σχήματα. Είναι ευχάριστος, ζωηρός χορός με τα γνωστά...