Ερευνητές Χορού g.2.1, Δ. Χορού g.1.4, Πρόσωπα g

Βήχου Κωνσταντίνα (Χοροδιδάσκαλος – Ερευνήτρια θεμάτων λαογραφίας)

Σύντομη παρουσίαση - Επικοινωνία Ιδιότητα  Δασκάλα χορού - Ερευνήτρια θεμάτων λαογραφίας Περιοχή (Διδασκαλίας)   Διδάσκει χορούς από όλη την Ελλάδα, κάνει αναφορά σε χορούς-έθιμα-παραδόσεις και μουσικές από την αρχαιότητα, συνδέοντάς τες με το σήμερα, πραγματεύεται και προσπαθεί να αναβιώσει αυθεντικά θέματα παράδοσης. Σεμινάρια(Διδασκαλία) Διδασκαλία χορών/ τραγουδιών/ εθίμων/λαογραφίας και ενδυμασιών Σάμου, Φούρνων...