Εθιμα γεωργών (συνεργασία,αλληλοβοήθεια,αγοραπωλησίες) 3.3.5, Κατοικία 3.3.9, Ποιμενικός βίος 3.3.13

Βουνιές ή σβουνιές ή βουϊδιές

Εθιμα γεωργών (συνεργασία,αλληλοβοήθεια,αγοραπωλησίες) 3.3.5, Κατοικία 3.3.9, Ποιμενικός βίος 3.3.13 Βουνιές ή σβουνιές ή βουϊδιές Βουνιές, Παναγίτσα Τρικάλων Περιγραφή - Παρασκευή - Κατασκευή Χρήσεις Λαογραφικές αναφορές Περιγραφή - Παρασκευή - Κατασκευή Αρχικά στις πρωτόγονες & μετέπειτα στις παραδοσιακές αγροτικές … Read the rest