Παραδόσεις 3.2.11

Ο Δράκοντας, η Βασιλοπούλα & ο Άη-Γιώργης

[Η Παράδοση θέλει το Άγιο Γεώργιο "Τροπαιοφόρο", λόγω των κατορθωμάτων του, όπως περιγράφουν οι πολλές και θαυμάσιες διηγήσεις. Σημαντικότερο όλων είναι αυτό του φόνου του δράκοντα και της σωτηρίας της βασιλοπούλας. Λέγεται ότι κοντά στην πόλη υπήρχε ένας δράκοντας, ο οποίος άρπαζε ζώα ή ανθρώπους και τους έτρωγε. Οι κάτοικοι...

Πνευματικός βίος 3.2, Παραδόσεις 3.2.11

Γκιώνις (Η-), ή Γκιώνης (Ο-)

Στις παραδόσεις του Ελληνικού λαού, (πολλαχού), συγκαταλέγεται και η παράδοση του: "Η γκιώνις ή ο γκιώνης". Υπάρχουν διάφορες εκδοχές για το θέμα, αλλά παντού συμφωνούν, ότι ήταν δύο αδέλφια, όπου τον έναν τον έλεγαν Γκιων, (Γκιώνη) ή Αντών, (Αντώνη). Σε όλες τις περιπτώσεις λέγεται, ότι ο ένας αδελφός σκότωσε, είτε κατά λάθος,...

Πνευματικός βίος 3.2, Παραδόσεις 3.2.11

Γριά, (μανιά), μαρμαρωμένη, (Παναγίτσα Τρικάλων)

Πνευματικός βίος 3.2, Παραδόσεις 3.2.11 Γριά, (μανιά), μαρμαρωμένη, (Παναγίτσα Τρικάλων) Γριά - Μανιά μαρμαρωμένη, (Παναγίτσα Τρικάλων) Περιγραφή Περιγραφή Στις παραδόσεις του Ελληνικού λαού, υπάρχουν και τα λεγόμενα “μαρμαρώματα”. Σε πολλές περιοχές της Ελλάδας υπάρχει σχετική παράδοση, με παραλλαγές και … Read the rest