ΧΟΡΟΙ Δ, Γάμος ή ¨Χαρά¨ 3.1.1, Πνευματικός βίος 3.2, Κοινωνικός βίος 3.1, ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ 3, Δημώδης ποίηση - Μουσική - Λαϊκοί χοροί 3.2.4, ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ Β

Ισια απάν, Ίσια παν’, Καλλινίτικος, Καλινίτικος, Κανελιάτικος

(Παρέχονται ελάχιστα στοιχεία-ανάλυσης) Λαογραφίας Μορφολογίας Ρυθμικής Καλλίνες ≈ φίλες της νύφης. Χορός Δρομικός του γάμου, μικτός, ίσος. Χορευόταν όταν πήγαιναν τη νύφη στην εκκλησία για τα στέφανα. Χορεύεται και ανά 3, Α-Γ-Α ή Γ-Α-Γ, με ειδική σταυρωτή λαβή, εκτελώντας διάφορα σύνθετα χορευτικά σχήματα. Είναι ευχάριστος, ζωηρός χορός με τα γνωστά...