Το γουδί το γουδοχέρι …

«Το γουδί το γουδοχέρι, και τον κόπανο στο χέρι»

Με την παραπάνω παροιμία, αναφερόμαστε συνήθως σε θέματα επιμονής σε κάτι παράλογο ή για κάτι το επαναλαμβανόμενο, χάριν ταυτολογίας.