Τσιούμα, [(Ιγδίον, γδί, γουδί – καυκιά, χαβάνι – γουδοχέρι, γουδόχερο, κόπανος), (Παναγίτσα Τρικάλων)]

Τσιούμα, Παναγίτσα Τρικάλων

Τσιούμα, [(Ιγδίον, γδί, γουδί – καυκιά, χαβάνι – γουδοχέρι, γουδόχερο, κόπανος)], ονομαζόταν το πέτρινο γουδί στην Παναγίτσα Τρικάλων.