Βοϊδιά, βόιδι, βόδι

  1. Παέν΄ ΄σαν του βόδ΄ μεσ΄ του παχνί, (παρομοίωση τρόπου κίνησης)
  2. Πάλι του βόδιμ΄γένντσι, (ανέλπιστο κέρδος)
  3. Πέντι βόδια δυό ζιβγάρια, (περί ανόητου ανθρώπου)
  4. Πίγι ζντ΄μπόλ΄, κι΄γύρσι βοδ΄, (άνθρωποι που παρ΄όλα τα ταξίδια τους εκτός χωριού, έμειναν ανόητοι, άξεστοι, αγροίκοι)
QR Code - Take this post Mobile!
Use this unique QR (Quick Response) code with your smart device. The code will save the url of this webpage to the device for mobile sharing and storage.