Βοϊδιά, βόιδι, βόδι

Άλλη ονομασία της/των αγελάδας/αγελάδων, των βοοειδών.