Κείμενο που παρέχει βοήθεια , …
Χρήση της folkpedia.gr   (horopedia.gr)
Όποιος επιθυμεί, είτε σαν μέλος, είτε σαν επισκέπτης, έχει τη δυνατότητα αναζήτησης, πρόσθεσης ή επέμβασης σε λήμματα.
Μέλη και Επισκέπτες της folkpedia.gr
Μέλη και Επισκέπτες μπορούν να συνεισφέρουν στη διαμόρφωση του περιεχομένου της.
Κατοχύρωση δημοσιευμένων (μου), λημμάτων
Τα λήμματα που προσθέτετε μπορείτε να τα αφήσετε ελεύθερα, για να εμπλουτιστούν περισσότερο ή να τα προστατέψετε. Για την προστασία των λημμάτων, επικοινωνήστε με τους διαχειριστές μέσου της φόρμας επικοινωνίας ή στείλτε μήνυμα στα e-mail: folkpedia@gmail.com  or  horopedia@gmail.com
Σχόλια, πρόσθεση, επέκταση, (γενικώς επεξεργασία),  λημμάτων
Για τα ήδη υπάρχοντα λήμματα, μπορεί να γίνει σχολιασμός, από την ειδική επιλογή που υπάρχει, κάτω από κάθε λήμμα.
Για πρόσθεση ή επέκταση, πρέπει να εγγραφείτε ως μέλη ή να αποστείλετε e-mail ή να επικοινωνήσετε με τους διαχειριστές.
Αποποίηση ευθυνών
Λόγω της δομής, (της folkpedia.gr, με ελεύθερη πρόσβαση και δυνατότητα ανάρτησης υλικού, από τον οποιονδήποτε  ο οποίος διαθέτει  σύνδεση στο διαδίκτυο και φυλλομετρητή), οι πληροφορίες που αναρτώνται, μπορεί να μην είναι αξιόπιστες.
Στις περισσότερες περιπτώσεις φιλτράρονται και μετά αναρτώνται στη σελίδα, αλλά σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να εγγυηθεί , (η folkpedia.gr), την εγκυρότητα των πληροφοριών. Μπορεί να υπάρξει πρόσφατη τροποποίηση, βανδαλισμός ή μεταβολή πληροφοριών ή στοιχείων, από διαφωνούντα άτομα, με την κοινώς αποδεκτή γνώση,  χωρίς να υποπέσει έγκυρα στην αντίληψή μας.
Άδεια Ελεύθερης Τεκμηρίωσης
Η λειτουργία της folkpedia.gr, τελεί υπό την Άδεια Ελεύθερης Τεκμηρίωσης GNU (GFDL), http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html, (στα Αγγλικά και νομικά δεσμευτικό κείμενο), και είναι σύμφωνη, για την ελεύθερη χρήση του περιεχομένου της, (όπως ισχύει από και για το Ίδρυμα Ελεύθερου Λογισμικού (FSF)), αρκεί να γίνεται αντίστοιχη χρήση, σύμφωνα με τους όρους λειτουργίας, της ιδίας.
Από τον παραπάνω κανόνα, εξαιρούνται τα άρθρα που αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία των συγγραφέων τους, αναρτώνται με δική τους επιθυμία και απαγορεύεται η χρήση με τον παραπάνω τρόπο. Επιτρέπετε σχολιασμός αυτών και δημιουργία συνδέσεων.  Επιτρέπετε η ανάρτηση, μόνο, υλικού που μπορεί να υπαχθεί, στην παρακάτω  άδεια  CC-BY-SA 3.0.
«Γενικά απαγορεύετε δημοσίευση υλικού, του οποίου κάτοχος των πνευματικών δικαιωμάτων είναι τρίτος, έστω και αν αυτός το διανέμει δωρεάν».
Παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων
Οποιοδήποτε υλικό υποπέσει στην αντίληψή σας, ότι παραβιάζει πνευματικά δικαιώματα κάποιου, παρακαλείσθε να προσθέσετε σχετικό σχόλιο, κάτω από την αντίστοιχη εγγραφή, ώστε να εμφανιστεί αυτόματα στον πίνακα ελέγχου, της διαχείρισης.
Περί χορήγησης αδείας ανάρτησης, (κειμένου-εικόνας-ήχου-βίντεο), είναι απαραίτητη η άδεια για ανάρτηση, για οπουδήποτε και από οποιονδήποτε, σύμφωνα με τους όρους της CC-MY-SA 3.0 ή και άλλης άδειας, για ελεύθερη ανάρτηση του ανωτέρου υλικού.
Εάν επιθυμείτε να χορηγήσετε άδεια, για ανάρτηση υλικού του οποίου είστε κάτοχος των πνευματικών δικαιωμάτων, ή να παραχωρήσετε την παραπάνω άδεια για ήδη αναρτημένο υλικό, παρακαλείσθε, όπως συμπληρώσετε το παρακάτω έντυπο και αποστείλετε αυτό με email, το οποίο θα πληροί τις προϋποθέσεις, οι οποίες αναφέρονται κατωτέρω ή μας το αποστείλετε μεταφορικώς ή μας το επιδώσετε προσωπικά.

=================================================================================================

Βεβαίωση – Δήλωση

Βεβαιώνω-Δηλώ, ότι είμαι ο/η συντάκτης και ο/η μοναδικός κάτοχος των πνευματικών δικαιωμάτων του,

[… αναφέρουμε το αναρτημένο ή προς ανάρτηση υλικό ή ιστοσελίδα (τοποθετούμε δε σύνδεσμο προς το δικό μας υλικό)].

 

Το υλικό αυτό έχει αναρτηθεί στην folkpedia.gr, στη δημοσίευση,

 

(… τοποθετούμε ακριβώς την ονομασία και τη διεύθυνση του αναρτηθέντος υλικού).

Παραχωρώ την άδεια για δημοσίευση, αντιγραφή, διανομή ή και τροποποίηση, του παραχωρηθέντος υλικού, 

υπό την αιγίδα των όρων της αδείας Creative Commons Attribution, Share Alike 3.0 Unported

http://creativecommons.org/licenses/bysa/3.0/deed.el

της GNUFree Documentation License και οποιασδήποτε άλλης σχετικής άδειας, που αφορά υλικό όπως: (κείμενο-εικόνα-ήχο-βίντεο).

Με αυτή τη βεβαίωση-δήλωση, αντιλαμβάνομαι ότι παραχωρώ σε οποιονδήποτε, (πλήρως), το δικαίωμα για χρήση του υλικού σε ένα εμπορικό προϊόν, να το τροποποιήσει, ανάλογα με τις ανάγκες του, δεδομένου ότι θα υπάρξει η ίδια τήρηση των όρων της αδείας και των  συναφών προς τα ανωτέρω, νόμους. Διατηρώ τα πνευματικά δικαιώματα του έργου μου, (κείμενο-εικόνα-ήχος-βίντεο), και την απόδοση της πατρότητας, σε συμφωνία με τα ανωτέρω βεβαιωθέντα-δηλωθέντα. Οι όποιες τροποποιήσεις από τρίτους, δεν θα έχουν καμία σχέση και δεν θα αποδίδονται στο πρόσωπό μου. Η ανωτέρω συμφωνία, θα έχει μόνιμο χαρακτήρα, σε σχέση με την folkpedia.gr, χωρίς δικαίωμα απόσυρσης από πλευράς μου και το χορηγούμενο υλικό μπορεί να παραμείνει μόνιμα ή όχι στη folkpedia.gr.

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:      .…………. / ………… / …………

ΟΝΟΜΑ       :    …………………………………………...

ΕΠΩΝΥΜΟ  :   …………………………………………….

-Ο-

Βεβαιών-Δηλών

 

……………………..

(υπογραφή)

=====================================================================================================

Σύνδεσμοι αδειοδότησης
Η αποστολή του email μπορεί να γίνει:
α) από σελίδα με δικό της domain π.χ. www.όνομασελίδας.gr , από τη διεύθυνση αυτού, π.χ. info@όνομασελίδας.gr
β) από σελίδα φιλοξενούμενη σε δωρεάν provider π.χ. www.όνομαprovider.gr/όνομασελίδας , μέσα από αυτού τη διεύθυνση, π.χ. όνομασελίδας@όνομαprovider.gr.
Δεν μπορεί να γίνει αποστολή email, του τύπου: όνομάμου@gmail.com ή yahoo.gr ή άλλους παρόχους αυτού του τύπου, εκτός αν είναι διευθύνσεις οι οποίες εμφανίζονται στην ιστοσελίδα, σαν email επικοινωνίας.
Η folkpedia.gr, αν και είναι ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια, το περιεχόμενό της προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα. Όλο το υλικό, (κείμενα-εικόνες-ήχος-βίντεο), που είναι αναρτημένο στη folkpedia.gr ή horopedia.gr, αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία των δημιουργών τους, εκτός αν κάπου αλλού αναφέρεται ρητά το αντίθετο. Επιτρέπεται η χρήση και η αναπαραγωγή, χωρίς αντάλλαγμα, με απλή μνεία στην πηγή και  στους δημιουργούς. Οι άδειες χρήσης ,της ελεύθερης πρόσβασης στο αναρτημένο υλικό, είναι ανάλογες,  της ελεύθερης πρόσβασης και χρήσης , του ελεύθερου λογισμικού. Το περιεχόμενό της, μπορεί να αντιγραφεί, τροποποιηθεί, αναδιανεμηθεί , εφ’ όσον διατηρείτε η ίδια ελευθεριότητα και η αναγνωρισιμότητα των συγγραφέων, (με τη δημιουργία ενός συνδέσμου, για τον ανωτέρω σκοπό). Κατ’ αυτόν τον τρόπο διατηρείτε η ελευθεριότητα, υπό ορισμένους περιορισμούς, ακριβώς για την διατήρηση του ανωτέρου σκοπού.
Παραχώρηση αδείας
Παραχωρείται η άδεια για αντιγραφή, διανομή ή τροποποίηση των κειμένων της folkpedia.gr , κάτω από τους όρους της Άδειας Ελεύθερης Τεκμηρίωσης GNU, Έκδοση 1.2 ή 1,3 ή οποιασδήποτε νεότερης έκδοσης δημοσιευμένης από το Ίδρυμα Ελεύθερου Λογισμικού, χωρίς απαράλλακτους τομείς, χωρίς κείμενα μπροστά εξωφύλλου, και χωρίς κείμενα πίσω εξωφύλλου. Το περιεχόμενο της folkpedia.gr, καλύπτεται από αποποίηση ευθυνών.
Συμφωνίες και συμβάσεις
Ελεύθερη παροχή πληροφοριών, χωρίς συμφωνίες, από καμία πλευρά.
Η μόνη άδεια που χορηγείται, είναι η ανωτέρω, δηλαδή η αντιγραφή πληροφοριών από αυτό τον ιστοχώρο.
Αποποίηση Ευθυνών
Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, η folkpedia.gr, επιτρέπει ελεύθερη πρόσβαση για συγγραφή ή τροποποίηση άρθρων, πράγμα που ενέχει τον κίνδυνο λαθών και ανακριβειών εξ αρχής ή εξ μεταγενέστερων επεξεργασιών. Αυτό οφείλεται στο ότι, ο οποιοσδήποτε συνεισφέρει, δεν έπεται ότι είναι ειδικός.
Ουδείς εκ των εμπλεκομένων φορέων ή προσώπων, δια οποιονδήποτε τρόπο με το εγχείρημα folkpedia.gr,  φέρει ευθύνη για την εμφάνιση σε αυτή ανακριβών ή δυσφημιστικών πληροφοριών ή για τη χρήση των πληροφοριών που περιλαμβάνονται ή που συνδέονται με τις ιστοσελίδες της.
Αν το άρθρο περιέχει εισηγήσεις για επικίνδυνες, παράνομες ή αντιδεοντολογικές δραστηριότητες, να έχετε υπ’ όψιν σας, ότι οποιοσδήποτε μπορεί να αναρτήσει αυτές τις πληροφορίες στη folkpedia.gr.
Ειδικά για τα Linκ, ουδεμία ευθύνη φέρουμε, που σε οδηγούν σε διάφορες σελίδες στον ιστότοπο.
Βλάβες από τη χρήση
Όποια βλάβη ή ζημία ήθελε προκύψει, από τη χρήση των πληροφοριών της folkpedia.gr, σε καμία περίπτωση, δεν θα μπορούσε να καταλογισθεί σε αυτήν ή στους άμεσα με αυτήν εμπλεκόμενους φορείς ή πρόσωπα, δεδομένου ότι είναι , ελεύθερα αναπτυσσόμενη, εθελοντική ένωση ατόμων , για να δημιουργήσουν εκπαιδευτικούς, πολιτιστικούς και ενημερωτικούς πόρους,  ανοιχτού περιεχομένου ελεύθερης πρόσβασης, στο Διαδίκτυο. Οι πληροφορίες παρέχονται  δωρεάν και δεν υπάρχει καμία συμφωνία ή συνεννόηση μεταξύ σας και της folkpedia.gr, σχετικά με τη χρήση ή την τροποποίηση αυτών των πληροφοριών σας,  πέρα από την Άδεια Ελεύθερης Τεκμηρίωσης GNU, ούτε είναι κάποιος στη Folkpedia.gr or HoroPedia.gr υπεύθυνος εάν κάποιος, αλλάξει, εκδώσει, τροποποιήσει ή αφαιρέσει οποιεσδήποτε πληροφορίες που μπορεί να τοποθετήσετε στη folkpedia.gr ή σε οποιαδήποτε, από τα σχετικά προγράμματά της.
Εγγύηση καταλληλότητας
Εγγύηση καταλληλότητας των πληροφοριών της folkpedia.gr or horopedia.gr, για οποιονδήποτε σκοπό ή χρήση, δεν μπορεί να δοθεί δεδομένου ότι η folkpedia.gr , δεν ελέγχεται ομοιόμορφα από ειδικούς. Παρ’ όλου που οι αναγνώστες  είναι πιθανόν να επέμβουν διορθωτικά στα αναρτημένα ή να διαγράψουν εσφαλμένες εισηγήσεις, δεν έχουν καμία νομική υποχρέωση δε να το πράξουν και ως εκ τούτου, κάθε πληροφορία που βρίσκεται εδώ παρέχεται χωρίς όρους εγγύησης.
Δικαιώματα
Οι πνευματικοί ιδιοκτήτες, διατηρούν και τους ανήκουν όλα τα δικαιώματα, για τυχόν εμπορικά σήματα, σήματα υπηρεσιών, συλλογικά σήματα, δικαιώματα σχεδιασμού, δικαιώματα προσωπικότητας ή τα παρόμοια δικαιώματα που αναφέρονται ή χρησιμοποιούνται στα άρθρα της εγκυκλοπαίδειας folkpedia.gr.    Η χρήση τους εδώ, κάτω από τους όρους συμφωνιών, Άδεια Ελεύθερης Τεκμηρίωσης GNU (GFDL),  http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html δεν σημαίνει, ότι μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε για οποιοδήποτε άλλο σκοπό εκτός από την ίδια ή παρόμοια ενημερωτική χρήση, όπως προβλέπεται από τους αρχικούς συντάκτες αυτών των άρθρων, εκτός αν δηλώνεται διαφορετικά. Ο ιστοχώρος folkpedia.gr ,ούτε επικυρώνεται, ούτε συνδέεται με οποιονδήποτε από τους κατόχους αυτών των δικαιωμάτων και έτσι δεν μπορεί να χορηγήσει δικαιώματα χρήσης που ανήκουν σε τρίτους και προστατεύονται με άλλο τρόπο.
Κίνδυνοι από την Ιστογραφία
Λόγω της ρευστής φύσης του Web, οι διάφοροι “εξωτερικοί σύνδεσμοι” (όχι μόνον, της folkpedia.gr αλλά και κάθε διαδικτυακού ιστότοπου) , αν και άκρως απαραίτητοι, είναι αδύνατον να ελεγχθούν. Επομένως είναι ενδεχόμενο να οδηγήσουν σε παραπλανητικό, κακόβουλο ή άσεμνο περιεχόμενο. Ο αναγνώστης πρέπει να είναι εξαιρετικά προσεκτικός όταν τους χρησιμοποιεί.
Αποτροπή Κακόβουλων Χρηστών
Από τη «φύση», τέτοιου είδους site, είναι ευάλωτα και εκτεθειμένα. H πρόσθεση περιεχομένου απαιτεί σοβαρότητα και υπευθυνότητα, ώστε οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτήν,  να είναι αξιόπιστες.
Η folkpedia.gr και οι εξουσιοδοτημένοι διαχειριστές του συστήματος διατηρούν το δικαίωμα να αποτρέψουν κακόβουλους επισκέπτες ή μέλη, από ενέργειες που μπορεί να βλάψουν την ακεραιότητα των λημμάτων.
Προσωπικές επιθέσεις
Επίσης μην καταφεύγετε σε προσωπικές επιθέσεις, έναντι άλλων χρηστών. Ευθύνη όλων των συμμετεχόντων, είναι να υπάρχει ένα πολιτισμένο επίπεδο, διαλόγου και συνεννόησης . Σχολιάζουμε δεδομένα και όχι πρόσωπα.
Ευχαριστήρια
Σας ευχαριστούμε για το χρόνο που διαθέσατε να διαβάσετε αυτή τη σελίδα, για τυχόν συνεργασία ή παροχή υλικού από πλευρά σας και σας προσκαλούμε να διαμορφώσουμε μαζί και να απολαύσουμε  το εγχείρημα folkpedia.gr.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.