Κείμενο σχετικά με το εγχείρημα folkpedia.gr …
e-mail: folkpedia@gmail.com       horopedia@gmail.com
folkpedia.gr
( Κιβωτός Πολιτιστικής Κληρονομιάς )
Διαδικτυακός τόπος
http://www.folkpedia.gr

Η folkpedia.gr είναι ένας ιστότοπος, ο οποίος φιλοδοξεί να γίνει η πρώτη και μεγαλύτερη Ελληνική Ελεύθερη Εγκυκλοπαίδεια, (της οποίας γνωστικό αντικείμενο είναι η ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ γενικότερα και ο ΧΟΡΟΣ, η ΠΑΡΑΔΟΣΗ , και παρεμφερή θέματα, ειδικότερα),  ανοικτής πρόσβασης από οποιονδήποτε χρήστη του internet.

Είναι συλλογικό έργο, βασίζεται στους επισκέπτες και τα μέλη της, οι οποίοι μπορούν να προσθέσουν νέα ή να επεκτείνουν, τα ήδη υπάρχοντα λήμματα.

Συμμετοχή στη folkpedia.gr

Στη FolkPedia.gr or HoroPedia.grσυμμετέχουν όσοι επιθυμούν, είτε ως επισκέπτες, είτε ως μέλη της, χωρίς καμία προϋπόθεση ή υποχρέωση. Η συνεισφορά των εγγεγραμμένων μελών, καταγράφεται από το σύστημα και η οποιαδήποτε συνεισφορά τους, είναι ορατή, αναγνωρίσιμη, ταυτοποιήσιμη. Υπάρχει η δυνατότητα επικοινωνίας με άλλα μέλη, της folkpedia.gr, η ανταλλαγή σχολίων και ο συντονισμός, για καλύτερο αποτέλεσμα, όσον αφορά τη συνεισφορά σας.

Ελευθεριότητα

Αξιοποιείτε το περιεχόμενο όπως επιθυμείτε, το ενσωματώνετε σε δικά σας έγγραφα, το αποστέλλετε σε παραλήπτες e-ταχυδρομείου και γενικώς το διαχειρίζεστε, όπως επιθυμείτε,  αρκεί να αναφέρετε την πηγή του περιεχομένου και να το διαθέτετε με τους ίδιους όρους που το αποκτήσατε.

Τρόπος συμμετοχής – Είδη λημμάτων

Συμμετέχετε με επέκταση των ήδη υπαρχόντων λημμάτων ή προσθήκη νέων, (οι τρόποι είναι οι εξής: Πάτε στη σελίδα – Επικοινωνία – και εγγράφεστε ή γράφετε κάποιο σχόλιο για οποιοδήποτε υπάρχον ή νέο λήμμα ή στέλνετε e-mail στη διεύθυνση επικοινωνίας). Σχόλια μπορούν να προστεθούν και στην φόρμα που υπάρχει κάτω από κάθε άρθρο – λήμμα.

Προσθέτουμε οποιοδήποτε λήμμα, έχει σχέση με το αντικείμενο της FolkPedia.gr or HoroPedia.gr.

Διαχειριστές της folkpedia.gr

1)      Admin

Χορηγοί Περιεχομένου

1)      Σειρά βιβλίων  –  10 τόμων, 20 τευχών.
χοροπαιδεία (Horopedia)
(δεν έχει εκδοθεί ακόμη)
QR Code - Take this post Mobile!
Use this unique QR (Quick Response) code with your smart device. The code will save the url of this webpage to the device for mobile sharing and storage.