Βαγγελίτσα

Λαογραφία Μορφολογία Ρυθμική(Παρέχονται ελάχιστα στοιχεία ανάλυσης) Κυκλικός χορός, ανοικτού κύκλου, μικτός, με τους άνδρες να προηγούνται  και τις γυναίκες να έπονται. Ο χορός αποτελείται από το στρωτό και το πηδηχτό μέρος, εναλλασσόμενα...

Αλματσιούκ, Αλματσούκ, Αρματσιούκ, Αρματσούκ, Ελματσούκ

ΛαογραφίαςΜορφολογίαςΡυθμικής (Παρέχονταιελάχιστα στοιχεία-ανάλυσης) ΄Ηταν χορός του αγροτικού βίου. Η ονομασία του πιθανώς να προέρχεται από τη λέξη "σαρματσούκ", η οποία στη τούρκικη διάλεκτο σημαίνει, γενικώς, αναρριχώμενο φυτό και στη ποντιακή σημαίνει...

Ισια απάν, Ίσια παν’, Καλλινίτικος, Καλινίτικος, Κανελιάτικος

(Παρέχονται ελάχιστα στοιχεία-ανάλυσης) Λαογραφίας Μορφολογίας Ρυθμικής Καλλίνες ≈ φίλες της νύφης. Χορός Δρομικός του γάμου, μικτός, ίσος. Χορευόταν όταν πήγαιναν τη νύφη στην εκκλησία για τα στέφανα. Χορεύεται και ανά...