Ομιλος Ελληνικών Χορών «Ορφεύς»

Φορείς-Ενώσεις-Ιδρύματα-Μουσεία-Όμιλοι-Οργανισμοί-Συλλογές-Σύλλογοι-Χορευτικές ομάδες Όμιλος Ελληνικών Χορών "ΟΡΦΕΥΣ" Θέμα Σκοπός του Ομίλου είναι η διδασκαλία και παρουσίαση τόσο των Ελληνικών χορών και ενδυμασιών, όσο και των εθίμων του τόπου μας, με στόχο τη διατήρηση, καλλιέργεια και εξάπλωσή τους, με θεμελιώδη αρχή την αυθεντικότητα. Έδρα Αθήνα Διεύθυνση Μπουσίου  και  Χαντζέρη 3Α, Τ.Κ: 11...