Ο Ελληνικός Παραδοσιακός Χορός στην Εκπαίδευση (Καρφής Β. – Ζιάκα Μ.)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ CD & DVD   1.  ΑΓΟΥΡΟΣ ΠΕΤΡΑ ΠΕΛΕΚΑ - ΚΑΛΕΣ ΣΚΥΡΟΥ   2.  ΜΑΖΩΜΕΝΟΣ Η ΑΝΑΓΚΑΣ'ΚΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΟΡΓΑΝΙΚΟ   3.  ΡΟΥΜΠΑΛΙΑ ΓΑΡΟΥΦΑΛΙΑ - ΚΑΣΑΠΙΚΟ ΒΙΘΥΝΙΑΣ   4.  ΚΑΛΑΜΑΚΙ - ΣΤΑΥΡΩΤΟΣ ΣΛΑΜΙΝΑΣ    5.  ΑΣΠΡΟ...

Ο χορός στην Ελληνική παράδοση και η διδασκαλία του, (Γιάννη Πραντσίδη, εκδοτική Αιγινίου 2004)

Περιεχόμενα ΧΟΡΟΙ ΤΗΣ ΘΑΚΗΣ (39)ΧΟΡΟΙ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (23)ΧΟΡΟΙ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (44)ΧΟΡΟΙ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (12)ΧΟΡΟΙ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ (11)ΧΟΡΟΙ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (21)ΧΟΡΟΙ ΤΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (12)ΧΟΡΟΙ ΤΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (4)ΧΟΡΟΙ...

Στράτου Δόρα

Χοροί που ανακαλύφθησαν και χοροί που χορεύονται στο Θέατρό μας.(από Ράφτη 1995). Αθήνα 1970; Ελληνικοί Παραδοσιακοί Χοροί.Ζωντανός δεσμός με το παρελθόν.Ο.Ε.Δ.Β  Αθήνα 1979