Υλικός βίος 3.3, Πνευματικός βίος 3.2, Αλλα επαγγέλματα 3.3.14.2, Κοινωνικός βίος 3.1, Κοινωνική οργάνωση 3.1.3, ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ 3, ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ Β, Λαϊκή ιατρική - Βότανα 3.2.7

Πρακτικός ιατρός – Χειροπρακτικός (Αθανάσιος Σπυρίδωνα Κούτσικος)

Υλικός βίος 3.3, Πνευματικός βίος 3.2, Αλλα επαγγέλματα 3.3.14.2, Κοινωνικός βίος 3.1, Κοινωνική οργάνωση 3.1.3, ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ 3, ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ Β, Λαϊκή ιατρική - Βότανα 3.2.7 Πρακτικός ιατρός – Χειροπρακτικός (Αθανάσιος Σπυρίδωνα Κούτσικος) Facebook-f Twitter… Read the rest