Παροιμίες - Παροιμιώδεις φράσεις - Γνωμικά 3.2.12

Βοϊδιά, βόιδι, βόδι

Παέν΄ ΄σαν του βόδ΄ μεσ΄ του παχνί, (παρομοίωση τρόπου κίνησης) Πάλι του βόδιμ΄γένντσι, (ανέλπιστο κέρδος) Πέντι βόδια δυό ζιβγάρια, (περί ανόητου ανθρώπου) Πίγι ζντ΄μπόλ΄, κι΄γύρσι βοδ΄, (άνθρωποι που παρ΄όλα τα ταξίδια τους εκτός χωριού, έμειναν ανόητοι, άξεστοι, αγροίκοι)

Λεξικό όρων 2.1

Μπουχαρή/ί, μπουχαρής, (buhari – καμινάδα, καπνοδόχος)

 Στο αρχιτεκτονικό σύμπλεγμα της παραδοσιακής οικίας, ως αυτόνομος ανεξάρτητος ή ενσωματωμένος , (αλλά στα χαμηλά και στο άκρο των διωρόφων-δίπατων σπιτιών), υπήρχε χώρος επονομαζόμενος μαγειρειό-κουζίνα. Έστω και να υπήρχε ενσωματωμένη κουζίνα στην κύρια οικία, η εξωτερική κουζίνα-μαγειρειό ή άλλες εγκαταστάσεις μαγειρέματος ή ψησίματος, ήταν οπωσδήποτε απαραίτητες και αναγκαίο να υπάρχουν...

Λεξικό όρων 2.1

Κρινί, κουβέλι, κιβέρτι, κνάκι, (κυψέλες)

 Η παραδοσιακή μελισσοκομία, στα αρχικά στάδια, άρχισε να μιμείται και να αντιγράφει την άγρια "μελισσοκομία". Η φυσική κυψέλη των άγριων μελισσών, ήταν κουφάλες δέντρων ή απάτητες σπηλιές.  Ο άνθρωπος για να εγκαταστήσει τις μέλισσες σε ένα χώρο κατάλληλο για να ζήσουν, ώστε να παράγουν μέλι, άρχισε να κατασκευάζει μόνος του,...