ΧΟΡΟΙ Δ

Βαγγελίτσα

Λαογραφία Μορφολογία Ρυθμική (Παρέχονται ελάχιστα στοιχεία ανάλυσης) Κυκλικός χορός, ανοικτού κύκλου, μικτός, με τους άνδρες να προηγούνται  και τις γυναίκες να έπονται. Ο χορός αποτελείται από το στρωτό και το πηδηχτό μέρος, εναλλασσόμενα μεταξύ τους, σύμφωνα με τη μουσική,. Η λαβή  είναι από τις παλάμες  με τα χέρια λυγισμένα στους αγκώνες στο...