Ο χορός στην Ελληνική παράδοση και η διδασκαλία του, (Γιάννη Πραντσίδη, εκδοτική Αιγινίου 2004)

Περιεχόμενα ΧΟΡΟΙ ΤΗΣ ΘΑΚΗΣ (39)ΧΟΡΟΙ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (23)ΧΟΡΟΙ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (44)ΧΟΡΟΙ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (12)ΧΟΡΟΙ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ (11)ΧΟΡΟΙ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (21)ΧΟΡΟΙ ΤΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (12)ΧΟΡΟΙ ΤΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (4)ΧΟΡΟΙ ΤΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΛΑΓΟΥΣ (38)ΧΟΡΟΙ ΤΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΤΟΥ ΙΟΝΙΟΥ ΠΕΛΑΓΟΥΣ (22)ΧΟΡΟΙ ΤΗΣ ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ (22)ΧΟΡΟΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ (9) Ο...

Στράτου Δόρα

Χοροί που ανακαλύφθησαν και χοροί που χορεύονται στο Θέατρό μας.(από Ράφτη 1995). Αθήνα 1970; Ελληνικοί Παραδοσιακοί Χοροί.Ζωντανός δεσμός με το παρελθόν.Ο.Ε.Δ.Β  Αθήνα 1979

Πολίτης Νικόλαος

“Λαογραφική επιθεώρησις”,Λαογραφία Α΄, Ελληνική Λαογραφική Εταιρεία. Αθήναι 1909 Λαογραφικά σύμμεικτα,τομ. Γ΄, Ακαδημία Αθηνών.Αθήνα 1931