Αγγειοπλαστική - Κεραμική 3.3.14.1, Παραδοσιακά επαγγέλματα 3.3.12, Τεχνική - Επαγγέλματα - Λαϊκή Βιοτεχνία 3.3.14

Αγγειοπλάστες, (Κεραμείς, Μισοκοίλες Τσ(ου)καλάδες , Κ(ου)μαράδες)

Η αγγειοπλαστική τέχνη υπήρξε διαδεδομένη και συνδεδεμένη με την καθημερινή ζωή των ανθρώπων, από την αρχαιότητα ως τις ημέρες μας. Οι αγγειοπλάστες κατασκεύαζαν όλα εκείνα τα πήλινα χρηστικά αντικείμενα, που ήταν απαραίτητα  για την κάλυψη των αναγκών των κατοίκων της υπαίθρου αλλά και των πόλεων, όπου απαιτούσε η οικιακή χρήση.«Κεραμικά»,...