Τσιούμα, [(Ιγδίον, γδί, γουδί – καυκιά, χαβάνι – γουδοχέρι, γουδόχερο, κόπανος), (Παναγίτσα Τρικάλων)]

Κατοικία 3.3.9 Τσιούμα, [(Ιγδίον, γδί, γουδί – καυκιά, χαβάνι – γουδοχέρι, γουδόχερο, κόπανος), (Παναγίτσα Τρικάλων)] <i class="fab fa-facebook" aria-hidden="true"></i> Share on facebook <i class="fab fa-twitter" aria-hidden="true"></i> Share on twitter <i class="fab fa-linkedin" aria-hidden="true"></i> Share on linkedin Τσιούμα κυλινδρική (Παναγίτσα Τρικάλων) … Read the rest

Βουνιές ή σβουνιές ή βουϊδιές

Κατοικία 3.3.9, Ποιμενικός βίος 3.3.13, Εθιμα γεωργών (συνεργασία,αλληλοβοήθεια,αγοραπωλησίες) 3.3.5 Βουνιές ή σβουνιές ή βουϊδιές <i class="fab fa-facebook" aria-hidden="true"></i> Share on facebook <i class="fab fa-twitter" aria-hidden="true"></i> Share on twitter <i class="fab fa-linkedin" aria-hidden="true"></i> Share on linkedin Βουνιές, Παναγίτσα Τρικάλων … Read the rest

Χωματοδώματα – Ταράτσα (χωμάτινη)

Παλαιά, ως το 1950 περίπου, σε κάποια μέρη, τα σπίτια τα σκέπαζαν με ταράτσες - πλάκες. Ταράτσες χωμάτινες, οι οποίες γινόταν με ειδικό τρόπο και χώμα, το οποίο είχε ιδιότητες στεγανοποίησης.Αυτό το ειδικό χώμα το φέρνανε από τη Μύλο και ονομαζότανε "πατιλιά", αλλά υπήρχε και κατά τόπους, όπως στην Καλλιθέα...

Ασκός, Αγγείο, Δερμάτι, Τουλούμι, Τομάρι, Τομαράκι

Ασκός, αγγείο, δερμάτι , τουλούμι, τομάρι, τομαράκι = ίδια έννοια –διαφορετική ονομασία = συνήθως δέρματα κατσικιών, (αίγας ή τράγου, ειδικά κατεργασμένα και ραμμένα), γιατί ήταν τα πιο ανθεκτικά και τα πιο μεγάλα, αλλά και αρνιών ή προβάτων, τα οποία κατά τόπους προορίζονταν για διαφορετικές χρήσεις, όπως: α) για δοχεία -...

Λάδι, (Αποθήκευση, «κιούπια»)

Μετά το ελαιοτριβείο, οι αγωγιάτες, (οι άνθρωποι που τελούσαν σε συνεργασία με το ελαιοτριβείο), πήγαιναν το λάδι , μέσα σε «ασκούς», «δερμάτια», «τουλούμια»  = ασκοί δερμάτινοι, (συνήθως δέρμα κατσίκας = αίγας ή τράγου), στο σπίτι του κάθε νοικοκύρη. Το αποθηκευτικό μέσο ήταν τα, «κιούπια» = μεγάλα πιθάρια, χωριτικότητας 300 -...