Παθών 6.2.2.2.2.2

Σήμερα μαύρος ουρανός (Το μοιρολόι Της Παναγίας), (Παναγίτσας Τρικάλων)

Σήμερα μαύρος ουρανός, σήμερα μαύρη μέρα, σήμερα όλοι θλίβονται και τα βουνά λυπιούνται, σήμερα βάλανε βουλή, οι άνομοι Εβραίοι, οι άνομοι και τα σκυλιά κι' οι τρις καταραμένοι, για να σταυρώσουν το Χριστό, των πάντων βασιλέα. Κι ο κύριος ηθέλησε να μπει σε περιβόλι, να λάβει δείπνο μυστικό, να τον...