Καροποιός

Καροποιός, ο μάστορας που επισκεύαζε τα κάρα = βοϊδάμαξες, σούστες, κάρα = δίτροχες ή τετράτροχες κατασκευές, τις οποίες έσερναν τα βοοειδή, τα γαϊδουράκια, τα μουλάρια ή τα άλογα.
Ο καροποιός έπρεπε να έχει ειδικές γνώσεις ξυλουργού και σιδηρουργού, για να κατασκευάζει ή να επισκευάζει τα κάρα, διότι έφεραν ξύλινα και μεταλλικά μέρη.
Ήταν ο κατασκευαστής και επισκευαστής των μεταφορικών μέσων της παλαιάς εποχής ή σαν να λέμε, διέθετε και τη βιοτεχνία παρασκευής , αλλά και το συνεργείο επισκευής.
Για τον παραπάνω σκοπό έπρεπε να έχει ένα μικρό μαγαζάκι να διαθέτει  τα κατάλληλα σύνεργα ξυλουργικής, σκεπάρνι, ξυλοφάι, βαριά , βαριοπούλα, πριόνι ευθύγραμμο και λεπτό για στρογγυλέματα, σφιχτήρι-α, σκαρπέλα, αρίδα, πλάνη, γκινόσο και σιδηρουργικής αμόνι, τσιμπίδες, φυσερό, καμίνι κ.λπ.
QR Code - Take this post Mobile!
Use this unique QR (Quick Response) code with your smart device. The code will save the url of this webpage to the device for mobile sharing and storage.