Τσιούμα, [(Ιγδίον, γδί, γουδί – καυκιά, χαβάνι – γουδοχέρι, γουδόχερο, κόπανος), (Παναγίτσα Τρικάλων)]

Τσιούμα, Παναγίτσα Τρικάλων

Τσιούμα, [(Ιγδίον, γδί, γουδί – καυκιά, χαβάνι – γουδοχέρι, γουδόχερο, κόπανος)], ονομαζόταν το πέτρινο γουδί στην Παναγίτσα Τρικάλων.

QR Code - Take this post Mobile!
Use this unique QR (Quick Response) code with your smart device. The code will save the url of this webpage to the device for mobile sharing and storage.