Τσαΐρι / -α

Τσαΐρι ή τσαΐρια, (και παράγωγα αυτών), είναι τα λιβάδια, τα βοσκοτόπια και η ονομασία του/τους προέρχεται από το Τουρκικό, (çayir, ίδια σημασία).

[Κοινοτικές περιοχές, συνήθως μεγάλες σε έκταση, ανάλογα δε και με την περιουσιακή κατάσταση της κοινότητας-χωριού, ακαλλιέργητες, όπου συνήθως βρίσκονταν σε μέτρια κοντινή απόσταση από το χωριό, στον κάμπο ή στους πρόποδες των βουνών, όπου εκφύονταν χαμηλή φυσική βλάστηση και συνήθως υπήρχαν πηγαία ή τρεχούμενα νερά, τα οποία διέσχιζαν αυτό/ά].

 

 

 

QR Code - Take this post Mobile!
Use this unique QR (Quick Response) code with your smart device. The code will save the url of this webpage to the device for mobile sharing and storage.