Βουνιές ή σβουνιές ή βουϊδιές

 Ονομάζονται, τα ξερά περιττώματα, (η κοπριά), των αγελάδων, (βοϊδιά-βόιδι-βόδι = άλλη ονομασία των αγελάδων), τα οποία επεξεργασμένα κατάλληλα, αποτελούσαν ένα πολύ καλό θερμαντικό υλικό, κυρίως για τις  πρωτόγονες και παραδοσιακές κοινωνίες.

QR Code - Take this post Mobile!
Use this unique QR (Quick Response) code with your smart device. The code will save the url of this webpage to the device for mobile sharing and storage.