Βουνιές, Παναγίτσα Τρικάλων

ad-admin

ad-admin

"ΓΝΩΘΙ ΣΑΥΤΟΝ"
Γνώρισε τον εαυτό σου.
"ΕΝ ΟΙΔΑ, ΟΤΙ ΟΥΔΕΝ ΟΙΔΑ"
Ένα γνωρίζω, ότι δε γνωρίζω τίποτα.
"ΓΗΡΑΣΚΩ ΑΕΙ ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΟΣ"
Όσο ζω μαθαίνω.

Leave a Replay

Share Sosial Media

Follow Us

Leave a Replay

YouTube

QR Code - Take this post Mobile!
Use this unique QR (Quick Response) code with your smart device. The code will save the url of this webpage to the device for mobile sharing and storage.