(Παρέχονται ελάχιστα στοιχεία-ανάλυσης)
Λαογραφίας
Μορφολογίας
Ρυθμικής
Καλλίνες ≈ φίλες της νύφης. Χορός Δρομικός του γάμου, μικτός, ίσος. Χορευόταν όταν πήγαιναν τη νύφη στην εκκλησία για τα στέφανα. Χορεύεται και ανά 3, Α-Γ-Α ή Γ-Α-Γ, με ειδική σταυρωτή λαβή, εκτελώντας διάφορα σύνθετα χορευτικά σχήματα. Είναι ευχάριστος, ζωηρός χορός με τα γνωστά βήματα του Συγκαθιστού ή Συγκαθιάρικου, δηλαδή 3αράκια, επαναλαμβανόμενα εμπρός -πίσω, με το τρίο να διπλώνει και να ξεδιπλώνει, χωρίς να χαλάσουν τη λαβή.
Τόποι χορού Μπάνα
Σχετική
Βιβλιογραφία
1979 ΣΤΡΑΤΟΥ, 1986 ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ, 1997 ΜΑΛΚΟΓΙΩΡΓΟΣ – ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΩΤΗΣ – ΑΡΓΥΡΙΑΔΟΥ, 1993 ΚΑΒΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, 2001 ΛΑΝΤΖΟΣ, 2005 ΠΡΑΝΤΣΙΔΗΣ
Σχετική
Δισκογραφία
  1. Παραδοσιακοί χοροί της Θράκης ( Π. Μωυσιάδη ) M.C MAXELL A-8. “Καλλινίτικος”.
  2. Δ.Ο.Λ.Τ  “Τα Μαυροθαλασσίτικα” CD 1-2  “Ίσια πάν’ – Καλλινίτικος”.
  3. Θέατρο “Δόρα Στράτου” LPDS 101 Α-5. “Καλλινίτικος”.
  4. Ο χορός στην Ελληνική παράδοση και η διδασκαλία του (Ι. Πραντσίδη) DVD 1.
Σχετικά
Links
[yframe url=’http://www.youtube.com/watch?v=UFiPUBk5nR8′]
[yframe url=’http://www.youtube.com/watch?v=91hx-nYAFYs’]
[yframe url=’http://www.youtube.com/watch?v=hgasZxcSsD0&feature=player_embedded’]
ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ  ΧΟΡΟΥ

 

QR Code - Take this post Mobile!
Use this unique QR (Quick Response) code with your smart device. The code will save the url of this webpage to the device for mobile sharing and storage.